Hoppa över till innehåll
Lavinsäkerhet III - Så hanterar du lavinfaran

Lavinsäkerhet III - Så hanterar du lavinfaran

Experternas tips: Så hanterar du lavinfara


Vi har samlat tre experter som ger sina bästa tips och råd kring vad du ska tänka på gällande laviner.

Lavinexpert: Kurt Winkler

Vad är ditt bästa råd till nybörjare som vill börja åka offpist?
Learn from the old hands. To leave the ski runs with a clear conscience, you need avalanche training and experience. Never forget to inform yourself about the current avalanche situation and carry emergency equipment with you.
Vad är det vanligaste felet folk gör i offpisten?
Unfortunately, I can't tell you the big mistake, there are simply too many factors that contribute to avalanche accidents. But don't think of yourself as immortal, because avalanches are incredibly fast and strong. Question your decisions and don't think that everything was safe just because nothing happened. Maybe you just got lucky again.
Hur går jag tillväga om jag vill lära mig mer om laviner och lavinsäkerhet?
Visit avalanche courses, outside in the snow, under expert guidance. This applies not only to beginners, but also to the experienced, because you have never finished learning. In good avalanche courses you will not only learn about rescue, but also a lot about snow, avalanches and human behaviour.

Skidlärare: Jens Borgnæs

Vad är ditt bästa råd till nybörjare som vill börja åka offpist?
Det är att alltid köra med egen utrustning och veta hur man ska använda den.

Vad är det vanligaste felet folk gör i offpisten?
Det är alldeles för många som förbiser varningssignalerna i terrängen. Anledningen till detta kan bero på flera orsaker bland annat över-entusiasm, brist på kunskap eller ouppmärksamhet. Ju mer kunskap du har desto bättre kommer du bli på att upptäcka varningssignaler, både de uppenbara och dolda.
Hur går jag tillväga om jag vill lära mig mer om laviner och lavinsäkerhet?
Detta kan inte nämnas för många gånger men registrera dig på lavinkurser som erbjuds runt om både i skidskolor och av skidområdena själva. Kurserna omfattar både praktik och teori där man går igenom riskbedömning och agerande ifall faran är framme.

Bergguide: Tobias Granath

Vad är ditt bästa råd till nybörjare som vill börja åka offpist?

Take an avalanche course! And off course, never ski alone, ski in groups and make sure that everyone has knowledge about skiing in the back-country and use of the equipment. Transceiver, probe and shovel have been standard for many years. Now the airbag starts to be more and more standard. Always bring skins. If not you will not be able to help your friend if he’s buried 100 meters above you in waist deep snow.

Vad är det vanligaste felet folk gör i offpisten?
Skiers are over excited in powder conditions and loses their head. They forget about group and terrain management and I almost never see amateurs freeriders make a transceiver test before skiing in the backcountry.
Hur går jag tillväga om jag vill lära mig mer om laviner och lavinsäkerhet?
Again, take an avalanche course! And book a guide. Even if you’re experienced you will learn a lot from them who work in the mountains everyday.

Hur läser jag lavinprognoserna?
Lavinprognoser används för att ge dig en översikt över lavinfaran i skidområdet du befinner dig i. Prognoserna baseras på mätningar från stationer som ligger runt om i bergen. De rapporterar om faktorer som kan påverka en lavin så som bland annat snö, vind och temperatur. Utöver detta gör en grupp människor snöanalyser för att kunna ge en djupare rapport kring faran.

Vad betyder siffrorna?

För att bedöma risken för en lavinfara används en sifferskala från 1-5. För att få en övergripande rapport ska varningen läsas tillsammans med generell information kring snöläget. 

1 - Låg: Snöskiktet är välkonsoliderat och i allmänhet stabilt.

2 - Måttlig:. Riskfyllda förhållanden i delar av terrängen. Undvik farliga delar av berg och undersök terrängen noggrant.

3 - Betydande: Snöskiktet är måttligt till dåligt konsoliderat på många branta bergssidor.

4 - Hög: Snöskiktet är dåligt konsoliderat på de flesta branta bergssidorna.

5 - Mycket högt: snöskiktet är dåligt konsoliderat och i allmänhet mycket instabilt.

NOTE: Med "brant bergssida" menas bergssidor med en lutning på mer än 30 grader. Slab avalanches kan uppstå på bergssidor som är brantare än 30 grader. 

5 tips att bedöma terrängen

Nedan presenteras fem faktorer som är viktiga för att kunna bedöma snöläget och därigenom välja den rätta terrängen.

 1. Nysnö: Har det snöat under de senaste 24 timmarna, om så, hur mycket?
 2. Vind: Vind är det snabbaste sättet att transportera snö och är vinden stark har den med stor sannolikhet transporterat snö. Viktigt är också att notera vilken riktning vinden kommer från och det kan man göra genom att kolla väderprognosen eller titta på bergskammen och se om snö eller moln blåser runt topparna och kammarna.
 3. “Knakande snö”: Om snön knakar runt dig när du rör dig är det ett tydligt tecken på att du bör sluta göra vad du gör, omvärdera situationen och hitta en säkrare lösning . Om ljudet efterliknar ett "Whoompf -ljud” kan det betyda att du har kollapsat ett underlager i snön vilket kan ha en utlösande effekt. 
 4. Snabb temperaturhöjning: Oavsett starttemperatur är en snabb och kraftig temperaturökning ett tecken på fara. Detta på grund av att snöskiktet inte anpassat sig till de nya temperaturerna och därför blir instabil. 
 5. Nyligen utlöst lavin: Det tydligaste tecknet på att en bergssida är instabil är om det nyligen gått en lavin i samma typ av terräng (aspekt och branthet). Om det finns laviner på en liknande bergssida är risken väldigt hög att lavinen kan utlösas nära dig också.

Det är viktigt att veta hur man ska reagera om olyckan är framme.Vad gör du om du blir fångad i en lavin? Vad gör du om dina vänner blir fångade i en lavin? 

I nästa avsnitt ger vi tips på vad du kan göra ifall något av de ovannämnda uppstår.

Vad ska du göra om du fastnar i en lavin?

Om du märker att det kommer en lavin är det första du ska göra att skrika så högt du kan “Avalanche, avalanche, avalanche".

Försök att komma ur lavin: Om du känner att snön börjar röra sig under dig eller om du urskilja trasig snö ska du försöka ta dig ur lavinen. Att tänka på:

 • Håll ett bra avstånd mellan skidorna för att hitta balansen
 • Kör i 45 graders vinkel ur lavinen över falllinjen
 • Leta efter “safe spots” såsom högre upp i terrängen, kanter eller liknande där lavinen inte har lika lätt att ta med dig.

Om omständigheterna gör att du inte kan ta dig ur en lavin ska du försöka kasta allt som kan dra dig under snön, så som skidor, stavar och väskor. Dock viktigt, ta aldrig av dig lavinutrustningen.

Under tiden lavinen går:

Det är viktigt att du försöker göra allt du kan för att undvika att inte bli djupt begravd under lavinen. Här kommer några tips du kan göra:

 • Simma med fötterna ner för berget, även kallat "downriver position" (ligg på rygg, ha fötterna nedåt, se var du rör dig och försök att sänka din hastighet)
 • Är du under snön ska du försöka skapa en luftficka genom att trycka snö bort från ditt ansikte med händerna.
 • Kämpa för att hålla dig ovanför snön ända till lavinen har stannat.

Trots paniken som kan uppstå ska du försöka hålla dig lugn, det sparar syre och kan ge dig värdefulla minuter.

Vad ska du göra om din vän blir fast i en lavin?

Välj en ledare!

Det borde vara den mest erfarna.

Ring efter hjälp

Ring den lokala fjällräddningen och rapportera att det har skett en lavinolycka med en eller flera involverade personer som är begravda under snön. I denna situationen är det viktigt att alla i gruppen har den kunskapen som det krävs för att ringa fjällräddningen samt veta vart de befinner sig på berget.

Gör en säkerhetskontroll

Om en lavin har gått finns det risk för att ytterligare laviner kan gå. Gör därför en säkerhetskontroll innan du börjar sökningen. På så sätt minimerar du risken för att fler personer fångas i efterföljande laviner.

Få översikt över situationen                                                                       

För att kunna effektivisera sökningen bör du försöka få en överblick över situationen. Detta omfattar till exempel att ta reda på hur många som är fångade samt leta efter synliga spår såsom skidspår.

Få alla transceivers i sökläge

Se till att alla i närheten har sina transceivers inställda på sökläge.

Starta sökningen

Starta sökningen genom att bestämma sökområdet. Om det är ett stort område kan det vara nödvändigt att prioritera ett sökområde baserad på synliga tecken så som skidspår. 

För att sökningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att gruppen söker på rätt sätt. Nedan hittar du en guide på hur det går till.

Hur snabb ska man vara?

Statistik visar att chanserna att överleva efter en full begravning under en lavin är 91 % om offret hittas inom 18 minuter. 

Detta betyder att tiden är knapp och att den måste disponeras rätt.

Vid första anblicken kan 18 minuter låta som mycket, men det är det inte. För det första måste fjällräddningen bedöma att det är säkert att genomföra räddningsarbetet. Sedan måste du lokalisera offret med din transceiver samt gräva upp personen.

TIPS: När du tränar med din transceiver ska du sträva efter att hitta den begravda transceivern inom fyra minuter.

Föregående artikel 1% For The Planet x Blacksnow
Nästa artikel Topp 5: Bästa skidområdena för höstskidåkning